Oficines i equipaments

SERVEI DE SANEJAMENT D'AIGÜES RESIDUALS


Cal concertar cita prèvia per a l’atenció presencial:
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h, al telèfon 93 810 06 98 Opció 5 o al correu electrònic sanejament@mancomunitat.cat


La finalitat d'aquest servei de sanejament és la gestió i l'explotació de les instal·lacions de sanejament en alta, col·lectors, bombaments i depuradores d'aigües residuals, dels municipis membres de les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf. Dintre d'aquest Servei, i amb el suport del Laboratori d'Anàlisis d'Aigües de la Mancomunitat Penedès Garraf, existeix el Servei d'Inspecció i Control d'Abocaments.

L'Agència Catalana de l'Aigua reconeix la Mancomunitat Penedès Garraf com Administració actuant dins de les comarques del nostre àmbit. El finançament integral del Servei correspon a l'Agència Catalana de l'Aigua. 

Notícies
Més notícies