Autocompostatge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Què és l’autocompostatge?

El reciclatge dels residus orgànics el podem fer a la nostra llar mitjançant l’autocompostatge, un procés senzill que permet aprofitar a la pròpia llar les restes de la cuina i del jardí, i fer-ne un adob natural, el compost, que podem aplicar a les nostres plantes, al jardí o als horts, tancant així el cicle de la matèria.

Perquè fer-ne?

Al llarg del dia es generen molts residus orgànics: Les restes de menjar, la poda, les restes del jardí i de l'hort... Si aquests residus no es gestionen correctament poden ser perjudicials per al nostre entorn i per nosaltres i estem malbaratant un recursos encara aprofitables. Amb l’autocompostatge retornem al sòl els nutrients i tanquem el cicle de la matèria orgànica. A més, l’impacte d’aquesta proposta es molt menor que el d’altres solucions, ja que es produeix al mateix lloc on es generen els residus orgànics.

Mitjançant la transformació de la fracció orgànica s’obté compost, un adob amb aspecte de terra, d'un color fosc, apte per a qualsevol planta.

És important destacar que:

  • Fer compostatge no requereix ni grans coneixements ni eines específiques.
  • No genera olors desagradables.
  • És de simple manufactura.
  • Requereix un mínim manteniment.
  • El producte resultant és de gran qualitat i ajuda a estalviar diners en adob.
  • Contribueix a tancar el cicle natural de la matèria.
  • A més de nodrir les plantes, el compost regula l'estructura i el pH del sòl, afavorint el creixement i el desenvolupament de la planta .

El compostatge es pot realitzar en l’àmbit domèstic (compostatge casolà o domèstic) o de forma col·lectiva (compostatge comunitari) i te altres avantatges, com evitar que una part dels nostres residus entrin al cicle tradicional de recollida de residus, amb l’estalvi a tots nivells que això implica. Per exemple, al compostar es  redueixen les emissions contaminants (com el diòxid de carboni o els òxids de nitrogen) procedents de la recollida i transport dels residus i s’evita malmetre entorns naturals com les torberes (d'on s'extreu l'adob conegut com torba).

Servei d'Educació Ambiental

La Mancomunitat Penedès-Garraf posa a disposició dels municipis membres tot un seguit d’activitats i serveis d'assessorament en projectes relacionats amb el compostatge. Aquests serveis inclouen des d’elaborar el projecte d’implantació a preparar i realitzar tallers de formació, edició de materials, sol·licitud d’ajuts, etc. També inclou, un cop iniciat el procés de compostatge, un seguiment personalitzat dels participants durant el primer any.

Finalment, s’ofereix un servei d’informació i consulta als usuaris, amb l’objectiu de resoldre dubtes o problemes que puguin sorgir a l'hora de compostar:

Darrera actualització: 05.10.2022 | 14:01
Darrera actualització: 05.10.2022 | 14:01