Convenis

 • CONVENI CONV 10 2022

  Conveni amb l'ASENCAT per l'orientació del talent emprenedor.

 • CONVENI CONV 9 2022

  Conveni regulador dels compromisos de la Mancomunitat i de Ecoembes, per a millorar i potenciar la gestió de la recuperació i reciclatge dels residus d’envasos, dins de l’àmbit de la col·laboració prevista al Conveni Marc entre l’Agència de Residus i Ecoembes per al desenvolupament d’accions de promoció.

 • CONVENI CONV 8 2022

  Conveni de col·laboració entre les entitats intervinents i la determinació de les condicions en què es durà a terme el finançament dels treballs per a la redacció del projecte constructiu «Renovació emissari submarí de Vilanova i la Geltrú» que ve recollida en el Pla de gestió vigent, dins del programa de mesures vigent, per al període 2022-2027, amb el codi C1.220.

 • CONVENI CONV 5 2022

  Conveni entre l'Associació el Turó i el CAAD de la mancomunitat, per afavorir la millora de les condicions de vida dels animals i l'estat anímic de les persones.

 • CONVENI CONV 4 2022

  Conveni de col·laboració interadministrativa entre  Ports de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Mancomunitat Penedès-Garraf per a la gestió de colònies de gats al port de Vilanova i la Geltrú.

 • CONVENI CONV 2 2022

  Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Mancomunitat Penedès-Garraf per a la realització de la vigilància i control sanitari d’establiments alimentaris dels municipis membres de la Mancomunitat per a l’any 2022.

 • CONVENI CONV 1 2022

  Conveni de col·laboració entre la Mancomunitat Penedès-Garraf i l'entitat SECOT-BCN.

 • ADDENDA CONV-2-2021

  Addenda al conveni entre la Mancomunitat Penedès-Garraf i l'Agència Catalana de l'Aigua per a la finalització de l'execució de les obres del projecte Constructiu "Ampliació i millores de la capacitat de reducció de nutrients de l'EDAR de Vilafranca" CV20000982.

 • CONVENI CONV-25-2021

  Conveni de col·laboració entre la mancomunitat i l'ACA per a l'execució de les obres d'ampliació i millores a l'EDAR de Sant Pere de Riudebitlles.

 • CONVENI CONV-24-2021

  Conveni entre la mancomunitat i l'ACA per a la redacció del projecte constructiu de remodelació de l'EDAR de Sant Marçal.

Darrera actualització: 11.05.2020 | 13:30
Darrera actualització: 11.05.2020 | 13:30