Convenis

 • CONVENI CONV 17 2022

  Conveni per a la donació de pinso Affinity Pet Care pel Ceb¡ntre d'Acollida d'Animals Domèstics.

 • CONVENI CONV 15 2022

  Conveni per a la realització d'Iinspeccions sanitèries al municipi de Vilafranca del Penedès.

 • CONVENI CONV 14 2022

  Conveni per a la realització d'analítiques d'aigua d'aixeta de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès

 • CONVENI ADD 11 2022

  Pròrrogo addicional de 4 anys del conveni de pràctiques veterinàries de la UAB al CAAD.

 • CONVENI CONV 10 2022

  Conveni amb l'ASENCAT per l'orientació del talent emprenedor.

 • CONVENI CONV 9 2022

  Conveni regulador dels compromisos de la Mancomunitat i de Ecoembes, per a millorar i potenciar la gestió de la recuperació i reciclatge dels residus d’envasos, dins de l’àmbit de la col·laboració prevista al Conveni Marc entre l’Agència de Residus i Ecoembes per al desenvolupament d’accions de promoció.

 • CONVENI CONV 8 2022

  Conveni de col·laboració entre les entitats intervinents i la determinació de les condicions en què es durà a terme el finançament dels treballs per a la redacció del projecte constructiu «Renovació emissari submarí de Vilanova i la Geltrú» que ve recollida en el Pla de gestió vigent, dins del programa de mesures vigent, per al període 2022-2027, amb el codi C1.220.

 • CONVENI CONV 6 2022

  Conveni per la gestió de colònies de gats de carrer a Vilafranca del Penedès.

 • CONVENI CONV 5 2022

  Conveni entre l'Associació el Turó i el CAAD de la mancomunitat, per afavorir la millora de les condicions de vida dels animals i l'estat anímic de les persones.

 • CONVENI CONV 4 2022

  Conveni de col·laboració interadministrativa entre  Ports de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la Mancomunitat Penedès-Garraf per a la gestió de colònies de gats al port de Vilanova i la Geltrú.

Darrera actualització: 11.05.2020 | 13:30
Darrera actualització: 11.05.2020 | 13:30