Convenis

 • CONVENI CONV 17 2022

  Conveni per a la donació de pinso Affinity Pet Care pel Ceb¡ntre d'Acollida d'Animals Domèstics.

 • CONVENI CONV 3 2023

  Conveni SAM 2023, amb la Diputació de Barcelona.

 • CONVENI CONV 15 2022

  Conveni per a la realització d'Iinspeccions sanitèries al municipi de Vilafranca del Penedès.

 • CONVENI CONV 14 2022

  Conveni per a la realització d'analítiques d'aigua d'aixeta de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès

 • ADD CONV 13 2022

  Addenda al conveni CONV 14 2020 amb el Consell Comarcal de l'Alt Penedès per a la cessió del local per el SIE.

 • CONVENI CONV 12 2022

  Conveni per a la cessió gratuïta de 25 contenidors metàl·lics de 3M3 i 15 contenidors de 1.000l en desús, de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes.

 • CONVENI ADD 11 2022

  Pròrroga addicional de 4 anys del conveni de pràctiques veterinàries de la UAB al CAAD.

 • CONVENI CONV 10 2022

  Conveni amb l'ASENCAT per l'orientació del talent emprenedor.

 • CONVENI CONV 9 2022

  Conveni regulador dels compromisos de la Mancomunitat i Ecoembes, per a millorar i potenciar la gestió de la recuperació i reciclatge dels residus d’envasos, dins de l’àmbit de la col·laboració prevista al Conveni Marc entre l’Agència de Residus i Ecoembes per al desenvolupament d’accions de promoció.

 • CONVENI CONV 8 2022

  Conveni de col·laboració entre les entitats intervinents i la determinació de les condicions en què es durà a terme el finançament dels treballs per a la redacció del projecte constructiu «Renovació emissari submarí de Vilanova i la Geltrú» que ve recollida en el Pla de gestió vigent, dins del programa de mesures vigent, per al període 2022-2027, amb el codi C1.220.

Darrera actualització: 09.06.2023 | 11:40
Darrera actualització: 09.06.2023 | 11:40