Convenis

 • CONVENI CONV-25-2021

  Conveni de col·laboració entre la mancomunitat i l'ACA per a l'execució de les obres d'ampliació i millores a l'EDAR de Sant Pere de Riudebitlles.

 • CONVENI CONV-5-2022
 • CONVENI CONV-2-2022

  Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Mancomunitat Penedès-Garraf per a la realització de la vigilància i control sanitari d’establiments alimentaris dels municipis membres de la Mancomunitat per a l’any 2022.

 • CONVENI CONV-5-2022

  Conveni entre l'Associació el Turó i el CAAD de la mancomunitat, per afavorir la millora de les condicions de vida dels animals i l'estat anímic de les persones.F

 • CONVENI CONV-5-2022

  Conveni entre el CAAD de la mancomunitat i l'Associació Turó, per a afavorir la millora de les condicions de vida dels animals i l’estat anímic de les persones.

 • ADDENDA CONV-2-2021

  Addenda al conveni entre la Mancomunitat Penedès-Garraf i l'Agència Catalana de l'Aigua per a la finalització de l'execució de les obres del projecte Constructiu "Ampliació i millores de la capacitat de reducció de nutrients de l'EDAR de Vilafranca" CV20000982.

 • CONVENI CONV-24-2021

  Conveni entre la mancomunitat i l'ACA per a la redacció del projecte constructiu de remodelació de l'EDAR de Sant Marçal.

 • CONVENI CONV-23-2021

  Conveni entre l'ACA i la mancomunitat, per a la redacció del projecte de sanejament i depuració de les Masuques.

 • CONVENI CONV-21-2021

  Conveni de col·laboració de pràctiques entre la Universitat de Lleida (UdL) i el Centre d’Acollida d’Animals Domèstics de la Mancomunitat Penedès-Garraf.

 • CONVENI CONV-20-2021

  Conveni entre l’Ajuntament de Cubelles i la Mancomunitat Penedès-Garraf regulador del finançament en el projecte de remodelació i millores de la Deixalleria de Cubelles.

Darrera actualització: 11.05.2020 | 13:30
Darrera actualització: 11.05.2020 | 13:30