Oficines i equipaments

SERVEI DE SANEJAMENT D'AIGÜES RESIDUALS


Cal concertar cita prèvia per a l’atenció presencial:

De dilluns a divendres, de 9 a 14 h, al telèfon 93 810 06 98 Opció 5 o al correu electrònic sanejament@mancomunitat.cat


La finalitat d'aquest servei de sanejament és la gestió i l'explotació de les instal·lacions de sanejament en alta, col·lectors, bombaments i depuradores d'aigües residuals, dels municipis membres de les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf. Dintre d'aquest Servei, i amb el suport del Laboratori d'Anàlisis d'Aigües de la Mancomunitat Penedès Garraf, existeix el Servei d'Inspecció i Control d'Abocaments.

L'Agència Catalana de l'Aigua reconeix la Mancomunitat Penedès Garraf com Administració actuant dins de les comarques del nostre àmbit. El finançament integral del Servei correspon a l'Agència Catalana de l'Aigua. 

Notícies
Més notícies
Normativa i documentació
 • CONVENI CONV-07-2020

  Conveni de col·laboració entre la Mancomunitat Penedès-Garraf i l'Agència Catalana de l'Aigua per a la redacció del projecte constructiu «sanejament i depuració de Sant Miquel d'Olèrdola» CV20000175.

  Codi del Registre de Convenis: 2020/5/0222.

 • CONVENI 18-2019-CONV

  Conveni de col·laboració entre la Mancomunitat Penedès-Garraf i l'Agència Catalana de l'Aigua per a la redacció del projecte constructiu «sanejament i depuració de Puigdàlber, Bellavista i el Mas Morer» CV19000675.

  Codi del Registre de Convenis: 2019/5/0089.

 • CONVENI 17-2019-CONV

  Conveni de col·laboració entre la Mancomunitat Penedès-Garraf i l'Agència Catalana de l'Aigua per a la redacció del projecte constructiu «sanejament i depuració de Daltmar (n) (TM Canyelles i TM Olèrdola)» CV19000674.

  Codi del Registre de Convenis: 2019/5/0091.

 • CONVENI 16-2019-CONV

  Conveni de col·laboració entre la Mancomunitat Penedès-Garraf i l'Agència Catalana de l'Aigua per a la redacció del projecte constructiu «sanejament i depuració de Can Catassús» CV19000662.

  Codi del Registre de Convenis: 2019/5/0090.

 • CONVENI 15-2019-CONV

  Conveni entre l’Agència Catalana de l’Aigua i la Mancomunitat Penedès-Garraf per la incorporació i l’assumpció del finançament de la gestió del sistema de sanejament de Cantallops, al TM d’Avinyonet del Penedès, d’acord amb l’establert al text refós de la legislació en matèria d’aigües de catalunya.

  Codi del Registre de Convenis: 2019/5/0343.

 • CONVENI 14-2019-CONV

  Conveni de col·laboració entre la Mancomunitat Penedès-Garraf i l'Agència Catalana de l'Aigua per a la redacció del projecte constructiu «Sanejament i depuració de les Cases Noves de Cal Marques» CV19000501.

  Codi al Registre de Convenis 2019/5/0332.

 • Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la inspecció i control d'abocaments industrials i tramitació d'autoritzacions d'abocament d'aigües residuals industrials, i emissió d'informes i certificats del servei de Sanejament
Més documentació