QÜESTIONARI PREADOPCIÓ

Si esteu decidits adoptar un gos o un gat, heu de seguir el protocol d’adopció:

  • Empleneu el qüestionari preadopció que trobareu més avall.
  • El nostre equip valorarà les vostres respostes, per seleccionar els candidats que millor es podrien adaptar al vostre estil de vida.
  • Us contactarem per una entrevista i per donar-vos dia i hora per conèixer els candidats.
  • Si hi ha bona connexió amb algun candidat, ja el podreu adoptar. Potser no és el mateix dia si heu de tramitar la llicència administrativa per la conducció d’un gos GPP, però ja el tindríeu reservat.
  • Donem un temps de 7 dies per si sorgeixen problemes d’incompatibilitat.

Per adoptar cal ser major d’edat, fer el pagament de la taxa d’adopció i signar el contracte d’adopció que regula les obligacions com a propietari o propietària de l'animal. 

Qüestionari pre-adopció

Correu electrònic: (còpia) S'ha d'escriure dues vegades per assegurar que l'escrivim correctament.

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable  del tractament: Mancomunitat Penedès-Garraf. Av. de Cubelles, 88, 1r, 08800 Vilanova i la Geltrú. Tel. 93 810 06 98 info@mancomunitat.cat; www.mancomunitat.cat
Delegat de protecció de dades: dpd@mancomunitat.cat Av. de Cubelles, 88, 1r, 08800 Vilanova i la Geltrú. Tel. 93 810 06 98.
Finalitat del tractament: Atendre i gestionar les consultes i sol·licituds d’adopció d’animals per part d’usuaris del CAAD Penedès.
Base Jurídica: Missió realitzada en interès públic o exercici de poders públics i consentiment de la persona interessada.
Destinataris: Altres administracions competents en la matèria.
Exercici de drets dels interessats: Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de la Mancomunitat.
Terminis de conservació de les dades: Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de procediment administratiu i d’arxiu i conservació de documents.
Reclamació: En cas de considerar que els seus drets han estat vulnerats pot presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades www.apd.cat.

SÍ, DONO EL MEU CONSENTIMENT.
Darrera actualització: 29.03.2023 | 11:36
Darrera actualització: 29.03.2023 | 11:36