SERVEI D'EDUCACIÓ AMBIENTAL


Cal concertar cita prèvia:
De dilluns a divendres 9 a 14 h, al telèfon 93 810 06 98 Opció 7 o al correu electrònic educacioambiental@mancomunitat.cat


El Servei d’Educació Ambiental és l'eina que la Mancomunitat posa a disposició de la ciutadania i dels municipis mancomunats per tal de promoure l’educació ambiental com a instrument transformador de la societat, fomentant una major conscienciació i participació, la coresponsabilització en la solució de les diferents problemàtiques ambientals i la millora de les pràctiques ambientals. En aquesta línia, el Servei d’Educació Ambiental exerceix com a oficina tècnica dins de la Mancomunitat i centra els seu serveis en dos eixos troncals:

 • Realitzar accions, fonamentalment de comunicació i educació, que promoguin el respecte pel medi ambient, el civisme i la sostenibilitat en tots aquells àmbits que són competència de la Mancomunitat: gestió de residus, tractament d’aigües, tinença responsable d’animals domèstics, etc.
 • Donar suport tècnic a ajuntaments i entitats, especialment en el camp de la gestió de residus: revisió dels sistemes de recollida, sol·licitud de subvencions, ambientalització d’espais i esdeveniments, etc.

En aquesta línia, els serveis que s'ofereixen des del Servei es presenten en dos blocs diferenciats, en funció del destinatari final:

 • Activitats per a centres educatius, que treballen diferents problemàtiques ambientals: gestió i prevenció de residus, estalvi d’aigua i energia, tinença responsable d’animals, etc.
 • Serveis per a municipis i entitats, que inclouen tant la realització d’accions de comunicació i educació ambiental com altres serveis d’assessorament més tècnic.

El Servei d’Educació Ambiental queda a disposició del usuaris per tal d’avançar de manera conjunta en l’assoliment d’aquests objectius ambientals.

Notícies
Més notícies
Normativa i documentació
 • CONVENI 19-2019-CONV

  Conveni de col·laboració per a les sessions d’informació i coneixement de l’entorn productiu “Projectes Singulars 2018” del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (soc), entre la Mancomunitat Penedès-Grraf i l’empresa Mecabit Fet Recursos, SL.

Més documentació
Plans i campanyes
 • Som gent de profit Som Gent de Profit 26.07.2021

  Campanya contra el malbaratament alimentari a la Mancomunitat Penedès-Garraf per als ajuntaments membres amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya.

 • practica el reciclatge Practica el Reciclatge 26.07.2021

  Campanya per a la millora de la recollida selectiva de residus a la Mancomunitat Penedès-Garraf per als ajuntaments membres amb el suport d'Ecoembes i Ecovidrio.

 • Adeu Plàstics Adeu Plástics 26.07.2021

  Campanya per reduir els plàstics d’un sol ús a la Mancomunitat Penedès-Garraf per ajuntaments membres, amb el suport de l'Agència de Residus de Catalunya.

 • CAMPANYA DONA VIDA A L'ORGÀNICA Dona vida a l'Orgànica 24.02.2021

  Campanya per fomentar una millor separació i recuperació de la fracció orgànica dels residus municipals per ajuntaments membres.

Més campanyes