Deixalleries municipals

La Mancomunitat Penedès-Garraf gestiona per delegació dels ajuntaments les següents deixalleries municipals: