ACOLLIDA TEMPORAL

Què és una casa d’acollida?
Fer de casa d’acollida suposa obrir les portes de casa teva a un animal del CAAD Penedès per tenir-ne cura i donar-li les comoditats que només una llar pot oferir. L’acollida és una opció temporal i permet dedicar part del teu temps a gossos i gats que necessiten estar en una casa mentre no arriba la seva adopció definitiva.

Quin tipus d’animal pots acollir?
L’objectiu de l’acollida és que sigui terapèutica, amb el que pots acollir un animal amb alguna patologia o necessitat especial o simplement un animal resident al CAAD Penedès al que li calgui descansar relaxat i recuperar comportaments de vida en família, aportant així informació sobre el seu comportament en una llar, el que millora les seves opcions de ser adoptat.

L’acollida té una durada mínima d’un mes, per a garantir una bona adaptació de l’animal, i es pot allargar un màxim de sis mesos. Així mateix, el centre proporcionarà l’assessorament necessari per aconseguir una bona adaptació a la llar així com l’atenció necessària per a l’animal, incloent-hi la medicació en cas necessari.

Per acollir has de ser major d’edat i signar el contracte d’acollida que regula les obligacions com a acollidor de l'animal. És imprescindible poder desplaçar-se al CAAD per al seguiment veterinari. Les persones que fan de casa d’acollida també poden ajudar a trobar una família d’adopció definitiva.

Vols acollir un gos o un gat? Emplena el qüestionari d'acollida!

  • Si tens clar quina animal vols acollir, pots escriure el nom del gos o gat o el seu número d’identificació al CAAD Penedès.
  • Si no tens cap candidat escollit per la seva acollida, des del centre us proposarem els candidats que millor es podrien adaptar al vostre estil de vida.

Qüestionari acollida temporal

Correu electrònic: (còpia) S'ha d'escriure dues vegades per assegurar que l'escrivim correctament.

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable  del tractament: Mancomunitat Penedès-Garraf. Av. de Cubelles, 88, 1r, 08800 Vilanova i la Geltrú. Tel. 93 810 06 98 info@mancomunitat.cat; www.mancomunitat.cat
Delegat de protecció de dades: dpd@mancomunitat.cat Av. de Cubelles, 88, 1r, 08800 Vilanova i la Geltrú. Tel. 93 810 06 98.
Finalitat del tractament: Atendre i gestionar les consultes i sol·licituds d’adopció d’animals per part d’usuaris del CAAD Penedès.
Base Jurídica: Missió realitzada en interès públic o exercici de poders públics i consentiment de la persona interessada.
Destinataris: Altres administracions competents en la matèria.
Exercici de drets dels interessats: Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de la Mancomunitat.
Terminis de conservació de les dades: Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de procediment administratiu i d’arxiu i conservació de documents.
Reclamació: En cas de considerar que els seus drets han estat vulnerats pot presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades www.apd.cat.

SÍ, DONO EL MEU CONSENTIMENT.
Darrera actualització: 18.01.2024 | 13:45
Darrera actualització: 18.01.2024 | 13:45