S'aprova el reglament del Servei de Residus

Dimecres, 6 de juliol de 2022 a les 08:00

L’Assemblea de la Mancomunitat realitzada dilluns aprova millores en la gestió del sanejament de les aigües residuals i dels residus municipals.

Entre les qüestions aprovades en la sessió, destacar l’aprovació del reglament que ha de regular els serveis recollida de residus municipals, de neteja i manteniment de contenidors i així com de recollida d'objectes voluminosos i andròmines i el servei de deixalleries, un nou marc normatiu de la institució que neix amb la voluntat d’afavorir el reciclatge i incentivar a la ciutadania a fer un ús racional dels serveis prestats.

En els darrers anys les normatives sectorials de residus, han introduït conceptes de gestió de com la prevenció o el foment del reciclatge i la reutilització, però la nova llei de residus i sòls contaminats, aposta clarament per l’economia circular impulsant mesures que millorin l’eficiència en l’ús de recursos i previnguin la generació de residus, però sobretot que mitiguin els impactes adversos sobre la salut humana i el medi ambient, associats a la generació i gestió de residus.

Per a la Mancomunitat resulta necessari adequar la prestació del servei de residus a aquest nou marc legal i garantir el compliment de les competències municipals que els ajuntaments deleguen en l’ens. El reglament s’articula en dos grans blocs, un centrat en els serveis de recollida i transport de residus sòlids urbans i l’altra en els serveis de deixalleria fixa i mòbils de residus sòlids urbans i tracta les relacions entre el prestador del servei i els abonats, fixant els drets i les  obligacions bàsiques de cadascuna de les parts, així com tots aquells aspectes tècnics, mediambientals, sanitaris i contractuals propis del servei públic.

L’assemblea també va acordar la modificació del contracte del nou servei de recollida porta a porta a Olèrdola, per tal d’incorporar el barri de Pere Pau, un veïnat que segons el terme municipal pertany a Vilafranca del Penedès, però que per raons geogràfiques a la pràctica és una extensió del nucli Sant Pere Molanta, a Olèrdola.

L’altre punt destacat és l’aprovació del procediment per a la contractació de la gestió dels sistemes de sanejament de l’Alt Penedès i el Garraf i que contempla l’explotació, conservació i manteniment de les instal·lacions de sanejament de les aigües residuals d’aquestes comarques sota la supervisió de la Mancomunitat. Es tracta d’un contracte mixt de servei i subministrament i té un pressupost base de licitació de 27.565.110,56 d’euros.

Destacar també en l’ordre del dia l’adhesió de l’Ajuntament d’Avinyonet del Penedès al Servei d’Iniciatives Econòmiques (SIE) de la Mancomunitat, elevant fins a 30 el número de municipis que es beneficien d’aquest servei i l’aprovació en l’àrea de serveis centrals, dels plans de disposició de fons i tresoreria, la modificació de la base d’execució del pressupost i una revisió en la licitació del contracte per a la gestió i explotació de les deixalleries per corregir una errada material.

Darrera actualització: 09.09.2022 | 14:21