Petició de campanyes municipals

Els ajuntaments poden escollir per ordre de preferència, si fan una, dues o les tres campanyes d'Educació Ambiental proposades, però només cal fer una única sol·licitud mitjançant aquest formulari. 

El període de sol·licitud comença el 27 de juliol i finalitza el 30 de setembre de 2021.

Formulari per a ajuntaments SEA

Correu electrònic de contacte (còpia) S'ha d'escriure dues vegades per assegurar que l'escrivim correctament.

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable  del tractament: Mancomunitat Penedès-Garraf. Av. de Cubelles, 88, 1r, 08800 Vilanova i la Geltrú. Tel. 93 810 06 98 info@mancomunitat.cat; www.mancomunitat.cat
Delegat de protecció de dades: comunicacio@mancomunitat.cat Av. de Cubelles, 88, 1r, 08800 Vilanova i la Geltrú. Tel. 93 810 06 98.
Finalitat del tractament: Atendre i gestionar les peticions de realització d'activitats del Servei d'Educació Ambiental.
Base Jurídica: Missió realitzada en interès públic o exercici de poders públics i consentiment de la persona interessada.
Destinataris: Les dades no seran cedides a tercers, tret d’una obligació legal.
Exercici de drets dels interessats: Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de la Mancomunitat.
Terminis de conservació de les dades: Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de procediment administratiu i d’arxiu i conservació de documents.
​Reclamació: En cas de considerar que els seus drets han estat vulnerats pot presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades www.apd.cat.

SÍ, DONO EL MEU CONSENTIMENT.
Darrera actualització: 19.10.2022 | 10:49
Darrera actualització: 19.10.2022 | 10:49