Sol·licitud dels drets relatius a la protecció de dades personals

Aquest tràmit us permet:

  • Exercici del dret d'accés: us permet sol·licitar i obtenir informació sobre si les vostres dades de caràcter personal, incloses als registres d'activitats de tractament de l'ens, estan sent objecte de tractament, amb quina finalitat i amb quins usos concrets, així com quin és l'origen de les dades i quines comunicacions s'han realitzat o es pretenen realitzar.
  • Exercici del dret de rectificació: us permet sol·licitar la rectificació de les seves dades personals quan siguin inexactes o incompletes. La sol·licitud de rectificació l'interessat haurà d'indicar la dada o les dades errònies i la correcció corresponent, i haurà d'anar acompanyada de la documentació que ho justifica en cada cas.
  • Exercici del dret de supressió: us permet sol·licitar la supressió de les dades pels diferents motius previstos a l'article 17 RGPD. La sol·licitud de supressió haurà d'indicar les dades a què es refereix i haurà d'anar acompanyada de la documentació que ho justifiqui, de ser el cas.
  • Exercici del dret d'oposició: us permet sol·licitar que no es tractin les vostres dades personals o, es cessi el seu tractament, si aquest s'hagués iniciat anteriorment. Aquest dret es pot exercir en diferents casos.
  • Exercici del dret a la limitació de tractament: us permet sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, si es compleix un seguit de condicions.
  • Exercici del dret a la portabilitat de les dades: us permet sol·licitar que les dades personals que heu facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, siguin transmeses directament a un altre responsable, sense necessitat que siguin transmeses prèviament a vosaltres, si es compleixen els requisits següents, que el tractament es basa en el consentiment o en un contracte i el tractament es fa per mitjans automatitzats.

Quin cost té:

Tràmit gratuït.

Qui pot sol·licitar-ho:

Aquests drets son de caràcter personalíssim per la qual cosa només el pot exercir la persona afectada o el seu representant legal quan l'afectat es troba en minoria d'edat o està declarat incapaç per exercir els seus drets.

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Als Serveis Centrals de la Mancomunitat.

Serveis Centrals de la Mancomunitat Penedès-Garraf

Avinguda de Cubelles, 88, 1r - 08800 Vilanova i la Geltrú - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 93 810 06 98 Opció 1
Adreça electrònica: info@mancomunitat.cat
Lloc web: mancomunitat.cat
Horari:  
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 26.01.2023 | 09:26