MANCOMUNITAT FINANÇA

Dimecres, 3 d'abril de 2013 a les 00:00

Preu base de licitació 30.000,00 €
Durada del contracte Segons projecte

Dades de l'adjudicació definitiva

Data de publicació al Perfil del contractant 03/04/2013
Data d'adjudicació del contracte 22/03/2013
Import adjudicació 24.000,00 €
Empresa adjudicatària -Anoro San Felipe, Antonio amb l'empresa WOOALA! WORLD, SL, amb un préstec per import de 12.000€. / Enguita Albet, Èric amb l'empresa BÓTES REMUS, amb un préstec per import de 12.000€.

Darrera actualització: 11.03.2019 | 15:33