Contractació en règim de concessió de la gestió del servei de recollida, càrrega i transport de residus municipals: recollida de residus en massa i/o rebuig, recollida de fracció orgànica municipal (FORM), recollida selectiva de paper-cartró, reco

Dijous, 1 de juliol de 2010 a les 00:00

Preu base de licitació 6.282.594,56 €
Durada del contracte 8 anys

Dades de l'adjudicació definitiva

Data de publicació de l'adjudicació al DOGC 01/07/2010
Data d'adjudicació del contracte 10/06/2010
Import adjudicació 5.360.601,48 €
Empresa adjudicatària FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA

Darrera actualització: 11.03.2019 | 15:33