Plaça de Funcionari/ària de carrera de Tècnic/a Superior d’Administració General, Grup A1, escala d’Administració General, subescala Tècnica - Contractació

Fase: Acta qualificacions fase oposició

Dates de les publicacions:

  • Bases: 08/04/2022
  • Convocatòria: 08/04/2022
  • Termini de presentació de sol·licituds: 10/05/2022
  • Relació provisional d´admesos/es i exclosos/es: 31/05/2022 
  • Convocatòria procés selectiu: 31/05/2022
  • Modificació i especificació horari proves i concreció legislació: 01/06/2022
  • Acta qualificacions fase oposició: 08/07/2022
Darrera actualització: 23.08.2022 | 10:38