Plaça de Funcionari/ària de carrera de Tècnic/a Superior d’Administració General, Grup A1, escala d’Administració General, subescala Tècnica - Contractació

Fase: Anunci: Bases i convocatòria

Dates de les publicacions:

  • Bases: 08/04/2022
  • Convocatòria: 08/04/2022
  • Termini de presentació de sol·licituds: 10/05/2022
  • Relació provisional d´admesos/es i exclosos/es:  
  • Convocatòria procés selectiu: 
  • Anunci resultats proves teòriques i convocatòria següents proves: 
  • Anunci resultats fase oposició i fase concurs-mèrits i convocatòria entrevista personal: 
  • Acta final resultats convocatòria: 
Darrera actualització: 08.04.2022 | 09:44