Plaça de Funcionari/ària de carrera de Tècnic/a Superior d’Administració Especial, Grup A1, escala d’Administració General, subescala Tècnica

Fase: Anunci: Acta final resultats convocatòria

Dates de les publicacions:

  • Bases:  09/07/2021
  • Convocatòria: 09/07/2021
  • Termini de presentació de sol·licituds: 29/07/2021
  • Relació provisional d´admesos/es i exclosos/es:  08/10/2021
  • Convocatòria procés selectiu:  08/10/2021
  • Anunci resultats proves teòriques i convocatòria següents proves: 27/10/2021
  • Anunci resultats fase oposició i fase concurs-mèrits i convocatòria entrevista personal: 08/11/2021
  • Acta final resultats convocatòria: 01/12/2021
Darrera actualització: 08.04.2022 | 09:34