Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la inspecció i control d'abocaments industrials i tramitació d'autoritzacions d'abocament d'aigües residuals industrials, i emissió d'informes i certificats del servei de Sanejament

En aquest document pots consultar les taxes del servei de Sanejament que presta la Mancomunitat Penedès-Garraf

Darrera actualització: 29.01.2024 | 12:49