Ordenança fiscal reguladora de la taxa per al servei de Tractament de Residus Sòlids municipals

En aquest document pots consultar les taxes per al servei de Tractament de Residus Sòlids municipals que presta la Mancomunitat Penedès-Garraf

Darrera actualització: 19.02.2021 | 09:50