CONVENI CONV 8 2022

Conveni de col·laboració entre les entitats intervinents i la determinació de les condicions en què es durà a terme el finançament dels treballs per a la redacció del projecte constructiu «Renovació emissari submarí de Vilanova i la Geltrú» que ve recollida en el Pla de gestió vigent, dins del programa de mesures vigent, per al període 2022-2027, amb el codi C1.220.

Darrera actualització: 22.07.2022 | 13:36