Obres de millora a la planta de compostatge

Dimecres, 15 de novembre de 2023 a les 17:00

La Mancomunitat Penedès-Garraf realitza obres de modernització a la planta de compostatge que gestiona a Sant Pere de Ribes, finançades amb subvencions procedents de l’Agència de Residus de Catalunya i fons Next Generation de la Unió Europea.

Les obres afecten principalment la nau de maduració del compost i contempla primer la construcció de dues soleres d’aeració en l’espai de les sitges, la qual cosa permetrà automatitzar l’aportació d’oxigen al procés de producció de compost i minimitzar les operacions per remoure mecànicament la matèria orgànica, estalviant així en el consum de combustibles fòssils.

A continuació s’instal·larà un nou sistema de reg per mantenir les condicions d’humitat del producte mentre s’està compostant, que permetrà utilitzar lixiviats durant les primeres fases del procés i aigües pluvials en etapes més avançades, optimitzant la gestió dels recursos hídrics de la planta.

Aquestes actuacions permetran disminuir el rebuig que genera el processament de la matèria orgànica, optimitzar el procés de producció i millorar la qualitat del compost resultant, que incrementarà la seva estabilitat i maduresa final.

Les obres compten amb un pressupost de prop de 692 mil euros, dels que 562.380 € es destinen a la construcció de les sitges, mentre que el muntatge del nou sistema de reg tindrà un cost de 129.565 €.

Les obres estan cofinançades per la Mancomunitat Penedès-Garraf, l’Agència de Residus de Catalunya i pels fons Next Generation, gràcies a diferents subvencions atorgades per la pròpia Agència de Residus per a la implementació de millores en les instal·lacions públiques de tractament mecànic i biològic de residus municipals i per millorar les infraestructures per a la gestió dels residus municipals a Catalunya, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència –finançat per la Unió Europea– NextGenerationEU.

Les actuacions no afectaran al funcionament del procés de compostatge ni a l’entrada de brossa orgànica provinent dels municipis de l’Alt Penedès i el Garraf, però si ha calgut limitar la recepció de fracció vegetal provinent d’empreses i particulars mentre durin les obres que previsiblement acabaran a final d’any.

Darrera actualització: 21.11.2023 | 11:50