Nou observatori del mercat de l’habitatge a l’Alt Penedès i el Garraf

Dimarts, 28 de novembre de 2023 a les 09:00

La Mancomunitat Penedès-Garraf presenta un nou informe elaborat per l’Observatori de dades del Servei d’iniciatives Econòmiques que analitza els principals ítems del mercat de l’habitatge a l’Alt Penedès i el Garraf i que tindrà una periodicitat anual.

L’informe es presenta mitjançant la tecnologia Power Bi i analitza les darreres dades anuals disponibles, corresponents a l’any 2022, tot facilitant una visualització de la sèrie temporal de manera molt gràfica. Tan aviat com estiguin disponibles les dades de l’any 2023, previsiblement el gener del 2024, s’actualitzaran els continguts.  

L’actual informe mostra realitats divergents entre comarques en el mercat de l’habitatge entre ambdues comarques, tant pel que fa a l’inici de noves construccions com per les xifres de lloguer i compravenda.

La construcció va tenir un creixement notable al Garraf, amb l'inici de 1.082 nous habitatges, representant un increment del 49% en relació amb l'any anterior. En canvi, l'Alt Penedès va registrar una caiguda del 46%, en un exercici en què tan sols es van iniciar 172 nous habitatges.

Pel que fa als habitatges finalitzats, el Garraf va assolir la xifra de 530 habitatges acabats, que va representar un 26% més que l'any anterior. A l'Alt Penedès aquestes dades també són positives, amb un augment del 45% en comparació amb el 2021, amb 227 habitatges acabats.

En l’apartat de construcció de protecció oficial, a l’Alt Penedès, el 2022 va arrencar la construcció de 4 habitatges de protecció oficial, mentre que al Garraf, no va començar cap promoció, però sí que es va tancar el 2022 amb la finalització de 133 habitatges, la gran majoria a Sitges (105) i 28 a Sant Pere de Ribes.

Si ens atenim a les finances de lloguer dipositades a l'INCASÒL, a l'Alt Penedès es comptabilitzen un total de 1.940 habitatges llogats, amb un preu mitjà de 557 euros, representant una disminució del 3% en relació amb l'any anterior. Al Garraf, per la seva banda, la xifra se situaria en 2.906 habitatges llogats, amb un preu mitjà de 881 euros, que suposa un augment del 7%.

Per acabar, la compravenda experimenta una tendència a l’alça des de l’any 2015. A l'Alt Penedès es van comptabilitzar 870 operacions, que suposa un increment molt destacat del 46% respecte a l'any anterior, amb un 68% d’habitatge en ús i un 31% de nova construcció. El preu mitjà de compravenda va ser de 1.568 euros/m², quasi dues dècimes menys que el 2021.

Al Garraf es van produir 2.580 transaccions, un 10% de variació interanual, i amb una proporció molt elevada del 85% d'habitatge en ús. El preu mitjà es va instal·lar en els 3.022 euros/m², superant la mitjana catalana, que va ser de 2.417 euros/m².

Podeu consultar l’informe complet al web de la Mancomunitat Penedès-Garraf, en l’apartat del Banc de Dades Socioeconòmiques

Darrera actualització: 08.02.2024 | 09:15