La Mancomunitat Penedès-Garraf ofereix serveis d’anàlisi i control de l’aigua de les piscines d’ús públic

Dimarts, 24 de maig de 2022 a les 08:40

Mancomunitat Penedès-Garraf, a través del seu servei de Laboratori, ofereix als Ajuntaments,  entitats i empreses del territori amb instal·lacions aquàtiques d’ús públic, la possibilitat de realitzar els serveis periòdics d’anàlisi de l’aigua que requereix la normativa, així com ofereix l’assessorament per a un correcte control higiènic i sanitari de la qualitat de l’aigua segons la normativa establerta.

El Reial Decret 742/2013 estableix un control periòdic de l’aigua una vegada al mes, i una anàlisi inicial amb una antelació mínima de 15 dies abans de fer l’obertura de la instal·lació al públic.

Coincidint amb la temporada d’estiu, s’ofereix d’una banda el servei d’anàlisi dels vasos de piscina, que inclou una analítica mensual, de juny a agost, per un preu de 126,03 euros. També es pot sol·licitar el servei mostreig, que inclou la presa de mostres de tots els vasos que hi hagi a la instal·lació, també durant la temporada d’estiu, per un preu de 81,78 euros.

D’acord amb la normativa vigent, en les taxes de Servei de Laboratori de la Mancomunitat no s’hi aplica l’IVA. Aquests serveis inclouen l’assessorament per un bon control sanitari de les piscines.

Tots aquells ens, institucions o empreses interessades poden adreçar-se al Servei de Laboratori de la Mancomunitat Penedès-Garraf, trucant al 93 810 0698 (opció 6) o enviant un correu electrònic a laboratori@mancomunitat.cat

Darrera actualització: 24.05.2022 | 09:47