La Mancomunitat Penedès-Garraf es constitueix com a Entitat Local de l’Aigua (ELA)

Dilluns, 21 de setembre de 2020 a les 00:00

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha reconegut la Mancomunitat Penedès-Garraf (MPG) com a Entitat Local de l’Aigua (ELA bàsica) per a la gestió del sanejament en alta de les aigües residuals.

El sistema de sanejament en alta correspon a la part del servei que recull les aigües residuals del clavegueram municipal i les transporta fins a les depuradores, on són tractades per a ser retornades al medi natural.

Aquesta validació per part de l’ACA suposa un reconeixement a la bona tasca realitzada per la Mancomunitat en el sanejament de les aigües, la dota d’una major autonomia  per a la coordinació i descentralització de la gestió d’aquest servei essencial, i reforça la confiança dipositada pels Ajuntaments en mancomunar.

Properament se signarà el conveni entre les dues administracions implicades, i que oferirà a la Mancomunitat major autonomia en la planificació, execució i gestió del funcionament dels sistemes de sanejament en alta. El conveni constituirà un nou pas en el treball conjunt amb l’ACA per a la reestructuració de les activitats que desenvolupa la Mancomunitat en el territori.

Què suposa per a la Mancomunitat esdevenir Entitat Local de l’Aigua?

La MPG, que ja estava reconeguda com a administració actuant en l’àmbit del sanejament de les aigües residuals, consolida a través d’aquesta acreditació una administració més eficient del recurs, obtenint una visió més coherent i integrada de la gestió de les aigües residuals.

En matèria de sanejament, permetrà a la Mancomunitat exercir i desenvolupar les competències que marca la normativa així com la gestió i manteniment de les instal·lacions de sanejament. Les principals potencialitats d’aquest acord són:

  • Desplegament territorial: Donar servei a més municipis mitjançant la delegació de competències d’aquells ajuntaments que vulguin sumar-se a la gestió mancomunada del servei.
  • Autonomia i descentralització: Es disposarà de més autonomia en l’execució d’inversions, plans de reposició i millores de les instal·lacions i xarxes existents. Augmentarà també la capacitat per incidir en la definició de les prioritats i el calendari d’execució dels projectes previstos per la planificació de l’ACA.
  • Proximitat: S’acosta la gestió, garantint una millor atenció, proximitat i qualitat dels serveis de sanejament, i atenent des del mateix territori les necessitats del territori i dels seus ciutadans.
  • Major garantia: És un reconeixement a la tasca desenvolupada per la MPG durant aquests anys i una certificació més de la qualitat dels serveis de sanejament de la Mancomunitat i els seus equips.

 

Dades del Servei de Sanejament de la Mancomunitat Penedès-Garraf

Número d’instal·lacions gestionades

66

Km de col·lectors en alta

54

Número de municipis mancomunats

31

Cabal d’aigua tractada diàriament (m3)

38.659

Cabal d’aigua tractada anualment (m3)

14.110.535

 

Obres de millora a les instal·lacions i a la xarxa de sanejament

Tot i que la crisi sanitària de la COVID-19 va obligar a aturar durant diverses setmanes l’activitat i algunes de les actuacions que la MPG està duent a terme a diverses instal·lacions, aquests darrers mesos s’han reprès a bon ritme i amb intensitat algunes obres destacades, com les d’ampliació i millora de la depuradora de Vilafranca, una actuació que compta amb un pressupost de 7,2 milions d’€ i que van iniciar-se la tardor de l’any passat.

La MPG també ha obert el concurs públic per a l’adjudicació dels serveis d’explotació, conservació i manteniment dels sistemes de sanejament a l’Alt Penedès, que  contempla tot un llistat d’actuacions de millora i optimització de les instal·lacions existents i compta amb un pressupost de licitació de més de 8 milions d’euros.

Darrera actualització: 21.09.2020 | 16:20