La Mancomunitat Penedès-Garraf aprova les Ordenances Fiscals per al 2024

Dimecres, 15 de novembre de 2023 a les 09:00

L’Ajuntament de Mediona s’incorpora al Servei de Gestió Forestal i Energia i són ja 9 els municipis adherits a aquest servei.

El passat dimecres 8 de novembre la sala J.L. Palacios de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes va acollir la darrera assemblea de membres de la Mancomunitat Penedès-Garraf, presidida per Juan Luis Ruiz, i en què l’alcaldessa del municipi, Abigail Garrido, va donar la benvinguda a totes les persones assistents i va expressar la seva satisfacció per acollir aquesta sessió: «Em sento molt contenta de rebre-us a casa nostra. És molt positiu que la Mancomunitat ofereixi aquesta ronda d’assemblees pels municipis del territori, ja que és una manera de conèixer les realitats diverses que existeixen, alhora que compartim aquests serveis mancomunats». L’assemblea va incorporar a l’inici de la sessió a dos nous regidors, de Vilobí del Penedès i Torrelles de Foix, com a nous vocals en representació dels seus respectius Ajuntaments.

Ordenances 2024

L’Assemblea va aprovar inicialment per unanimitat les cinc ordenances fiscals que regulen les taxes i preus públics de la Mancomunitat Penedès-Garraf, tot i que només s’han fet modificacions en dues d’elles. D’una banda, s’han actualitzat les tarifes i s’han inclòs nous epígrafs en l’ordenança del servei de Sanejament i de l’altra, en l'ordenança corresponent al servei de Residus, s’ha actualitzat una taxa i s’ha fet un aclariment en dos epígrafs per facilitar la seva aplicació. També s’ha actualitzat l’ordenança del servei de Laboratori, convertint en preu públic la taxa fins llavors vigent per tal d’adequar-se al concepte de servei públic de recepció voluntària.

En relació amb la liquidació pressupostària de l’exercici 2022, es va acordar la incorporació de romanent de tresoreria en diverses partides en què el crèdit ha resultat insuficient, per tal fer front a diversos compromisos i despeses.

Adjudicació sistema de sanejament

L’assemblea va aprovar l’adjudicació del contracte per a la gestió del sistema de sanejament de l'Alt Penedès i del Garraf, per un import de 18,8 milions d’euros, sense IVA, d’un contracte que tindrà una durada de 4 anys i que cobrirà la gestió de totes les instal·lacions que formen part del sistema de sanejament: des de les estacions de bombament, així com col·lectors o depuradores d’aquells municipis on la Mancomunitat no ofereix la gestió amb mitjans propis.

En la sessió, es va aprovar la compatibilitat de segones activitats privades de diversos treballadors i treballadores de l’ens, i es va donar compte de la relació de decrets de Presidència i de Vicepresidència que van del núm. 267-2023, de 4 d’agost, al número 364-2023, de 28 de setembre de 2023, així com dels acords presos en les sessions de la Junta de Govern del 27 de setembre i de l'11 d'octubre de 2023.

Entre altres assumptes, cal destacar l’adhesió de l’Ajuntament de Mediona al servei de Gestió Forestal i Energia, i que amplia a nou els municipis que reben aquesta prestació de part de la Mancomunitat.

Darrera actualització: 20.11.2023 | 06:48