La Mancomunitat defensa la gestió de la Planta de Compostatge

Dimarts, 9 de març de 2021 a les 00:00

La Mancomunitat Penedès-Garraf defensa la gestió pública de la Planta de Compostatge, una instal·lació dedicada al tractament de la fracció orgànica dels ajuntaments del territori.

En relació a l’augment de les taxes per al tractament de restes vegetals provinents d’activitat privada, la Mancomunitat Penedès-Garraf, informa que l’objectiu principal de la planta de compostatge és el tractament de la fracció d’orgànica del residus municipals, tot i que admet puntualment també l’entrada de fracció vegetal de serveis privats de jardineria.

Així la planta està dissenyada i organitzada per al tractament de la brossa orgànica de més de 30 municipis del Penedès i el Garraf, donant servei a més de 250.000 habitants. Si bé, les restes vegetals estan admeses en el procés de producció de la planta, no en són el principal recurs per generar compost i els usuaris privats poden portar-les a d’altres gestors de residus autoritzats en el territori per al seu tractament.

Com a servei públic, la gestió de la planta es realitza seguint criteris de seguretat i sostenibilitat econòmica, evitant que resulti un servei deficitari. Per aquest motiu les taxes s’han revisat per cobrir la despesa real que genera l’activitat privada del tractament de les restes de poda dels professionals de la jardineria i evitar traslladar aquest costos al conjunt de la ciutadania. El procediment que s’ha seguit per actualitzar aquests preus, que feia més de 15 anys que no s’incrementaven, es va iniciar al novembre de 2020 quan tots els representants municipals a l’assemblea de la Mancomunitat van fer la seva aprovació inicial i va seguir els preceptes que estableix la llei, oferint un termini d’exposició pública i d’al·legacions, i no se’n va presentar cap.

La Mancomunitat lamenta profundament les accions de protesta que pertorben el normal funcionament de la planta i que impedeixen l’entrada de la fracció orgànica recollida als municipis. Així mateix la Mancomunitat mostra la seva preocupació pels abocaments de restes vegetals que s’han fet al llarg de la setmana passada al vial d’accés a la planta, i que han posat en perill la circulació dels vehicles de recollida de residus municipals.

A hores d’ara la institució, no ha rebut pels canals legals de comunicació amb l’administració, cap petició sobre la problemàtica exposada a les xarxes socials per part d’un col·lectiu de jardiners del Garraf. En cas que es sol·liciti reunió pels canals oficials, tal i com preveu la llei, la Mancomunitat atendrà la petició, tal i com fa amb qualsevol instància presentada per un ciutadà. Així mateix  en els propers dies està previst mantenir trobades amb els ajuntaments de Sitges i Vilanova i la Geltrú per abordar la situació.

Darrera actualització: 09.03.2021 | 14:49