Es presenta l’Anuari 2019 d’Indicadors socioeconòmics de l’Alt Penedès i el Garraf

Dilluns, 16 de novembre de 2020 a les 06:55

El Servei d’Iniciatives Econòmiques presenta l’Anuari 2019 d’Indicadors Socioeconòmics, un complet recull d’estadístiques i de dades individualitzades de cadascun dels municipis de les comarques de l’Alt Penedès i el Garraf, pel que fa a la demografia, l’àmbit social i l’activitat econòmica.

 

L’informe es pot consultar en format excel i en format pdf, al web de la Mancomunitat mancomunitat.cat, a l’apartat del Banc de Dades Socioeconòmiques. El SIE recull i analitza de manera periòdica dades relacionades amb la demografia, el mercat de treball, el teixit productiu, la construcció d’habitatge i altres variables econòmiques i socials. Amb motiu de la pandèmia, durant aquest 2020 també està elaborant estudis i informes específics sobre l’impacte de la COVID-19 en diversos aspectes de l’activitat econòmica i productiva de l’Alt Penedès i el Garraf.

Dades 2019 Alt Penedès

En relació a les dades globals per comarques, l’any 2019, la comarca de l’Alt Penedès va registrar un creixement de la població del 0,27%, assolint la xifra de 108.411 habitants. L’11% de la població comarcal era estrangera, amb un augment interanual de 365 persones (+3%).

Pel que fa al mercat laboral, el número d’aturats va registrar un lleuger descens del 0,4%, amb una xifra total de 5.341 i una taxa d’atur del 10,39%.

Les contractacions van créixer un 4% més que al 2018, amb un total de 45.541 contractes formalitzats, el 90% dels quals temporals. I l’ocupació també va augmentar, per sisè any consecutiu, amb gairebé 4.000 persones, un 11% més que l’any anterior.

Durant l’any passat, els habitatges iniciats van baixar a més de la meitat i els acabats van augmentar un 30% en relació al 2018.

Dades 2019 Garraf

La comarca del Garraf va superar els 150.000 habitants gràcies a l’increment de població en un 1,20%. El 14% de la població del Garraf era estrangera al 2019, amb un augment del 5%.

L’anàlisi del mercat de treball mostra unes xifres de canvi de tendència tant en l’atur, com en la contractació i l’ocupació. Des de finals de 2018 i fins a finals de 2019, l’atur va augmentar tímidament un 1%, situant la xifra d’aturats en 8.411 persones. La taxa d’atur en el darrer trimestre del 2019 va ser del 12,51%.

D’altra banda, les dades assenyalen un descens del 4% dels contractes realitzats, situant la contractació de l’any 2019 en 44.711 contractes formalitzats, el 89% dels quals temporals.

El 2019 tancava amb més de 35.000 llocs de treball a la comarca, un 2% inferior al 2018. El Garraf va créixer el treball autònom (2%), mentre que l’assalariat va disminuir un 3%. El número d’empreses va incrementar-se en un 1%.

Pel que fa a la construcció d’habitatges iniciats, va augmentar un 22% i els acabats també es van enfilar fins a un 69% més.

Darrera actualització: 16.11.2020 | 16:42