El mercat de treball remunta el vol a les comarques de l’Alt Penedès i el Garraf l’any 2021

Dilluns, 12 de setembre de 2022 a les 09:00

Servei d’Iniciatives Econòmiques de la Mancomunitat Penedès-Garraf presenta l’Anuari d’Indicadors Socioeconòmics que recull totes les dades de l’any 2021.

Aquest informe estadístic és consultable al web dades.mancomunitat.cat i recull els principals indicadors socioeconòmics d’ambdues comarques i dels seus municipis.

El Servei d’Iniciatives Econòmiques (SIE) de la Mancomunitat Penedès-Garraf ha presentat l’Anuari d’Indicadors Socioeconòmics corresponent a l’any 2021, un informe exhaustiu i que recull dades estadístiques de tots els  municipis de les comarques de l’Alt Penedès i el Garraf, pel que fa a la demografia, l’àmbit social i l’activitat econòmica.

L’informe es pot consultar en format de dades obertes i en format PDF a l’apartat del Banc de Dades Socioeconòmiques del web mancomunitat.cat, en que també es poden consultar les altres publicacions que elabora el SIE de manera periòdica i que tracten dades relacionades amb la demografia, el mercat de treball, el teixit productiu, la construcció d’habitatge i altres variables econòmiques i socials.

Les dades de 2021 a la comarca de l’Alt Penedès.

Per sisè any consecutiu es manté la tendència de creixement de la població a la comarca de l’Alt Penedès, amb un augment del 0,52% en relació a l’any anterior, que deixa la xifra total d’habitants l’any 2021 en 110.172 habitants, dels que un 11% és població estrangera tot i disminuir un 2%.

Pel que fa al mercat de treball, el 2021 va experimentar un augment de la contractació i de la població ocupada, després del nefast any 2020, castigat de manera extraordinària per la crisi sanitària de la COVID.

L’atur va experimentar un fort descens del 20%, que es va traduir en 1.322 persones desocupades menys, amb un total d’aturats de 5.168 i una taxa del 10,3% que se situa lleugerament per sobre de la taxa catalana (10,2%), i per sota de l’estatal (13,87%).

Al llarg del 2021 es van formalitzar gairebé 43.000 nous contractes a la comarca, tot i que quasi 9 contractes de cada 10, van ser temporals i suposa un augment del 23%  en la contractació respecte l’any 2020.

Pel que fa a l’ocupació es va incrementar en 1.413 persones, un 4% més, amb  33.927 persones  assalariades, el que suposa arribar a nivells molts similars als d’abans de la pandèmia, i 7.739 persones autònomes, que suposa créixer un 1% i superar en xifres absolutes als autònoms existents en la pre-pandèmia. El número d’empreses constituïdes va pujar un 3%, amb un augment de 86, lluny dels nivells anteriors a la crisi de la COVID.

En el capítol de l’habitatge, el sector va registrar un descens del 5% pel que fa als iniciats, amb un total de 317, mentre que el número d’immobles acabats van caure un 11%, fins als 157.

Les dades de 2021 a la comarca del Garraf.

El Garraf va tancar el 2021 amb 154.264 habitants, creixent quasi un 1% més que l’any anterior. La població estrangera va augmentar en 638 persones, un 3% més que al 2020, deixant la taxa en el 15% del total de població de la comarca.

L’anàlisi del mercat de treball evidencia unes bones xifres tant en els capítols de l’atur, com la contractació i l’ocupació.

El descens de les persones aturades ha estat molt notable, d’un 25%, deixant la xifra per sota de les 8.000 persones, una dada que millora els nivells d’abans de la pandèmia. Amb tot, la taxa d’atur del 12,3%, supera la mitjana catalana però es manté per sota de l’estatal.

Durant l’any 2021 es van signar 31.349 contractes, dels que un 85% van ser temporals, i que suposa un increment del 26% en relació a l’any anterior, un indicador clar de la recuperació de l’activitat econòmica.

Al 2021 es van crear a la comarca un 5% més de llocs de treball, amb un total de 35.775, i en què el sector serveis va exercir, com és tendència tradicional, de palanca en la creació d’ocupació, amb un 78% dels contractes. El número d’assalariats va augmentar un 6% i el d’autònoms un 4%. 

El número de noves empreses constituïdes al 2021 va ser de 127, que va suposar un augment del 3% sobre l’any anterior.

En l’apartat d’habitatges, cal destacar el gran increment pel que fa a immobles iniciats, que s’enfila fins al 77% amb un total de 724, i d’un 28% pel que fa als ja finalitzats, que van ser 420.

Darrera actualització: 13.12.2022 | 10:58