El CAAD Penedès fa balanç de la seva activitat al 2020

Dimarts, 27 d'abril de 2021 a les 00:00

La crisi de la COVID-19 ha afavorit una major sensibilització ciutadana en la cura i la tinença responsable d’animals domèstics. Es redueix l’entrada d’animals al centre en un 14%. Es mantenen les adopcions de gats mentre baixa un 21% les adopcions de gossos.

La Mancomunitat Penedès-Garraf ha presentant en roda de premsa el balanç de la gestió feta al llarg de  l’any 2020 del CAAD Penedès, el centre d’acollida d’animals domèstics que ofereix servei a 34 municipis de les comarques del Penedès i el Garraf.

La pandèmia i la crisi sanitària, també ha tingut un impacte en els hàbits de les famílies pel que fa a la tinença i convivència amb els animals domèstics. El confinament i les restriccions a la mobilitat han augmentat les hores que moltes persones han passat a casa o als seus municipis i aquest escenari ha servit per posar més en valor la presència i la companyia dels animals domèstics, així com la cura i atenció que requereixen.

Nous protocols de treball

Per la seva banda, el CAAD Penedès ha introduït nous protocols de funcionament per adaptar-se a les mesures sanitàries i atendre així a la ciutadania amb garanties de seguretat. Les novetats s’han centrat en la reorganització de la selecció de candidats per part dels interessats, en els processos d’adopció i el lliurament dels animals a les seves noves famílies.

El qüestionari per a les possibles famílies adoptants, s’ha millorat per elaborar un perfil més detallat d’hàbits i expectatives, i facilitar l’elecció d’aquell animal que pugui ser més compatible amb l’estil de vida. Per complementar aquesta millora i facilitar una bona adaptació a la nova llar, des del centre s’han editat uns llibrets informatius amb consells post-adopció, adaptats segons si es tracta d’un gos o gat, o si és cadell, adult o sènior.

Menys animals recollits, baixen les adopcions de gossos i es mantenen les adopcions de gats

El CAAD Penedès va registrar l’any passat un total de 1.412 entrades d’animals al centre, dels que 672 van ser gossos (47,59%) i 740 gats (52,41%), i que suposa gairebé un 14% menys que al 2019. Destaca la disminució en 25% dels gossos recollits al llarg del 2020. En l’apartat de sortides, al 2020 se’n van comptabilitzar un total de 1.533, que suposa una lleugera disminució del 9% en comparació a les dades de l’any anterior.

La sensibilització i conscienciació creixent dels propietaris sobre l’obligació de xipar i tenir censats els seus animals domèstics, ha contribuït també a un millor control i gestió dels animals que es retornen a les seves llars, i del total de gossos recollits es van poder retornar el 52% als seus propietaris.

Durant els primers mesos de la pandèmia i de confinament més estricte – de març a maig – les adopcions de gossos van caure al voltant d’un 50% i l’any 2020 es va tancar amb una xifra total de 372 adopcions de gossos, un 21% menys que al 2019.

La pandèmia no ha tingut incidència en l’adopció de gats del centre i s’ha mantingut en xifres molts similars a l’any anterior, amb un total de 509 animals. Entre els mesos de confinament estricte, es van adoptar 53 gats, els que suposa un 17% menys que al mateix període de 2019.

Segons les dades del darrer mes, el CAAD compta en l’actualitat amb 136 gossos i 22 gats. Pel que fa als gossos, la xifra s’ha reduït un 30% en relació al 2019 i suposa també un mínim històric que no es produïa gairebé des de la seva posada en funcionament.

Augmenten les adopcions de Gossos Potencialment Perillosos (GPP)

En els darrers anys, el CAAD Penedès està registrant un augment considerable dels exemplars de gossos de races qualificades com a potencialment perilloses. En aquests moments, del total de gossos que es troben a les instal·lacions del centre, un total de 109, més del 80% (dades abril 2020) són de races catalogades com a GPP’s.

En el mes de desembre de 2020, i davant aquesta situació, la Mancomunitat Penedès-Garraf i el CAAD Penedès van decidir impulsar una campanya a les xarxes socials per promoure l’adopció, desestigmatitzant aquestes tipus de races i donant a conèixer amb més profunditat les característiques d’aquests gossos i les bones experiències de les famílies que els adopten. Dels candidats i candidates promocionats s’han adoptat

Durant el darrer quadrimestre de l’any s’ha evidenciat un augment del número d’adopcions de gossos GPP’s, fins a suposar que en els darrers sis mesos – d’octubre de 2020 a març de 2021 – s’han adoptat 53 gossos i gosses d’aquestes races GPP’s.

Des del centre s’insisteix a recordar que són animals amb unes qualitats excepcionals i molt familiars, però que cal tenir en compte que són gossos amb molta vitalitat i que requereixen d’uns hàbits saludables i actius per part dels propietaris.

Projectes per al 2021

En aquest 2021 el CAAD Penedès té programades diverses campanyes, com la cerca de persones que vulguin fer de mainaders o mainaderes de gats lactants o la promoció de l’adopció d’aquells animals que per les seves característiques ho tenen més difícil per trobar una família. Així mateix s’està treballant per millorar la gestió interna sobre les colònies de gats, reorganitzant els recursos del centre de manera que permetin donar més servei als ajuntaments.

Darrera actualització: 29.07.2021 | 10:11

Imatges

SERGI VALLÈS abigail garrido