Dona vida a l’orgànica a Puigdàlber

Dimarts, 30 de març de 2021 a les 08:00

L’Ajuntament de Puigdàlber, amb el suport de la Mancomunitat Penedès-Garraf i l’Agència de Residus de Catalunya, iniciarà el proper 6 d’abril una campanya de conscienciació ciutadana per a una millor gestió de la brossa d’orgànica i, en general, fer de recordatori sobre com fer una bona recollida selectiva dels residus.

L’objectiu central és incidir en la necessitat de fer una correcta separació de la l’orgànica, evitant elements impropis, i aconseguint així una recuperació més òptima d’aquest residu tant valuós. El seu tractament posterior, transformant-lo en compost, un adob d’alta valor biològic, permetrà reprendre el cicle de vida al sector productiu i donar un nou ús a l’orgànica. El lema de la campanya és «Dona vida a l’orgànica» i se suma a les que ja s’han dut a terme a d’altres municipis del territori de la Mancomunitat.

Accions

Un equip d’informadors del Servei d’Educació Ambiental de la Mancomunitat, visitarà a partir del 9 d’abril, els veïns i veïnes del municipi així com els grans generadors per facilitar-los material informatiu i resoldre aquells dubtes i consultes sobre com fer correctament la separació de residus. Les famílies rebran també un cubell airejat per dipositar la brossa d’orgànica, així com bosses compostables per fer la recollida d’aquest residu, a més d’un fulletó que es podrà bescanviar a l’ajuntament per una bossa reutilitzable, una acció que vol contribuir a disminuir els residus que generem. Prèviament els dies 6, 7 i 8 d’abril s’instal·larà un punt informatiu a la plaça de l’Ajuntament de 9 a 14h per informar a tot el veïnat.

Residus a Puigdàlber

Segons les darreres dades municipals de l’Agència de Residus de Catalunya, Puigdàlber va assolir al 2019 un percentatge de recollida selectiva del 33,47%, el tercer més baix de la comarca de l’Alt Penedès, i lluny dels objectius que estableixen la normativa i els compromisos europeus vigents en matèria de residus, que estableixen l’any 2025 assolir el 75%.

De les 228 tones de residus domèstics que genera anualment al municipi, es van recollir selectivament 24 tones de fracció d’orgànica, que suposen tan sols el 10,5%.

La campanya vol insistir precisament en la necessitat de minimitzar els abocaments d’orgànica a la fracció de rebuig. Cal tenir en compte que l’orgànica és el residu més pesant i això té conseqüències molt negatives a nivell econòmic, a banda de les mediambientals, quan va a parar a la fracció resta. 

De cada tres quilos de residus, dos no es recuperen. En total, més de 145 tones que Puigdàlber ha de derivar cada any a plantes de dipòsit de residus. Aquest abocament a centres de tractament de rebuig no només suposa un gran impacte ambiental, sinó també econòmic per les finances de les administracions i, en conseqüència, pels veïns i veïnes. El cànon impositiu que grava el rebuig s’ha disparat considerablement en els darrers anys, i al 2021 arriba els 53,1 euros per tona.

Cada ciutadà de Puigdàlber produeix a l’any uns 434 quilos de residus, que suposen una mitjana per habitant i dia d’1,19 quilos.

Darrera actualització: 12.05.2021 | 11:58