Dona vida a l’orgànica a les Cabanyes

Dijous, 29 d'abril de 2021 a les 08:00

L’Ajuntament de les Cabanyes, amb el suport de la Mancomunitat Penedès-Garraf i l’Agència de Residus de Catalunya, inicia el 3 de maig una campanya educativa per millorar la gestió de la brossa orgànica i recordar com fer una bona recollida selectiva dels residus.

L’objectiu de la campanya és incidir en la necessitat de fer una correcta separació de la brossa orgànica, evitant aquells elements impropis d’aquesta fracció, i aconseguir així una recuperació més òptima d’aquest residu tant valuós. A la Planta de Compostatge de la Mancomunitat Penedès-Garraf es realitza el seu tractament, transformant-lo en compost, un adob d’alt valor biològic, donant un nou ús als residus orgànics. El lema de la campanya és «Dona vida a l’orgànica» i se suma a les que ja s’han dut a terme a d’altres municipis del territori de la Mancomunitat.

Accions

Un equip d’informadors i informadores del Servei d’Educació Ambiental de la Mancomunitat, visitarà a partir del 3 de maig, els veïns i veïnes així com els grans generadors de les Cabanyes per facilitar-los material informatiu i resoldre aquells dubtes i consultes sobre com fer correctament la separació de residus. Així mateix es lliuraran als comerços del municipi bosses compostables amb nanses per donar a la clientela, en cas que no en portin una de reutilitzable o el cabàs. Aquesta bossa compostable es pot reutilitzar pel cubell d’orgànica.

Residus a les Cabanyes

Segons les darreres dades municipals de l’Agència de Residus de Catalunya, les Cabanyes va assolir al 2019 un percentatge de recollida selectiva del 46,03%, lluny dels objectius que estableixen la normativa i els compromisos europeus vigents en matèria de residus, que estableixen l’any 2025 assolir el 75%.

De les 429,87 tones de residus domèstics que genera anualment al municipi, es van recollir selectivament 47,05 tones de fracció d’orgànica, que suposen tan sols el 10,95%.

La campanya vol insistir precisament en la necessitat de minimitzar els abocaments de fracció orgànica al contenidor del rebuig. Cal tenir en compte que l’orgànica és el residu més pesant i això té conseqüències molt negatives a nivell econòmic, a banda de les mediambientals, quan va a parar a la fracció resta. 

De cada tres quilos de residus, dos no es recuperen. En total, més de 222 tones que les Cabanyes ha de derivar cada any a plantes de dipòsit de residus. Aquest abocament a centres de tractament de rebuig no només suposa un gran impacte ambiental, sinó també econòmic per les finances de les administracions i, en conseqüència, pels veïns i veïnes. El cànon impositiu que grava el rebuig s’ha disparat considerablement en els darrers anys, i al 2021 arriba els 53,1 euros per tona.

Cada ciutadà de Les Cabanyes produeix a l’any uns 445 quilos de residus, que suposen una mitjana per habitant i dia d’1,22 quilos.

Darrera actualització: 29.07.2021 | 10:10