Conveni entre la Mancomunitat Penedès-Garraf i MicroBank per reactivar l’autoocupació i l’activitat emprenedora

Dilluns, 8 de febrer de 2021 a les 09:00

El president de la Mancomunitat Penedès-Garraf, Sergi Vallès, la directora territorial de CaixaBank a Barcelona, María Alsina, i el president de MicroBank, Juan Carlos Gallego, han signat un conveni de col·laboració per facilitar el finançament de projectes empresarials a través de microcrèdits.

El conveni signat fomenta l’autoocupació i l’emprenedoria a través d’una línia de finançament que vol promoure igualtat d’oportunitats per als col·lectius amb més dificultats a l’hora de trobar finançament.

També s’obre una línia específica per a aquells emprenedors i microempreses que necessitin liquiditat per superar els efectes de la crisi de la Covid-19..

Aquest acord estableix una línia de finançament d'1 milió d'euros per potenciar l'autoocupació i incentivar l'activitat emprenedora, afavorint la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, nous residents, persones amb discapacitat i amb especial atenció als col·lectius en situació de vulnerabilitat. En base a aquest conveni, es finançarà la creació o ampliació de microempreses, negocis d'autònoms i projectes d'autoocupació amb l'objectiu de contribuir al desenvolupament del teixit productiu i al progrés social del territori. Així mateix fruit del conveni i amb el suport del Fons Europeu d’Inversions, MicroBank també posa a disposició una nova línia de finançament destinada a autònoms i microempreses per d’atendre necessitats de circulant derivades de la Covid-19 i el context econòmic generat per la pandèmia.

Podran accedir en aquest finançament aquells professionals autònoms i microempreses amb menys de deu treballadors i una facturació anual inferior a dos milions d'euros, amb un import màxim de 25.000 euros per microcrèdit.

Els projectes hauran de tenir un pla d'empresa i l'informe favorable de viabilitat elaborat pel Servei d'Iniciatives Econòmiques de la Mancomunitat Penedès-Garraf, i el criteri de concessió de microcrèdits per part de MicroBank, atendrà fonamentalment a la confiança en la persona o l'equip que sol·licita el préstec i la viabilitat del projecte, podent-hi accedir persones mancades de garanties i avals.

En virtut d'aquest conveni, el tècnics d'emprenedoria de la Mancomunitat, detectaran les necessitats de finançament, ja sigui amb la finalitat de promoure l'autoocupació i l'establiment, consolidació o ampliació de microempreses i negocis d'autònoms i adreçaran a les persones físiques o jurídiques assessorades a MicroBank perquè aquest analitzi, i si s’escau aprovi, les sol·licituds de finançament.

La Mancomunitat Penedès-Garraf és una administració local formada per l’associació voluntària de 35 ajuntaments de les comarques de l’Alt i Baix Penedès i el Garraf, amb la missió de realitzar i prestar serveis en comú, com oferir informació assessorament i ajuda per fomentar i donar suport als emprenedors.

MicroBank, el banc social de CaixaBank, centra la seva activitat en les microfinances i és l'únic banc a Espanya dedicat principalment a la concessió de microcrèdits. Amb el llançament d'una nova línia de finançament especialitzada,  MicroBank estén la seva activitat a un altre àmbit dins de les finances amb impacte  social, amb l'objectiu de contribuir a la millora del benestar general dels ciutadans i en especial dels col·lectius més vulnerables.

Més de 300 entitats actuen de manera activa

En la concessió dels microcrèdits, a banda de la xarxa de prop de 4.000 oficines de CaixaBank, hi col·laboren entitats que aporten coneixement de les persones destinatàries dels préstecs, a més d'assessorar i realitzar un seguiment dels projectes. Actualment, hi ha més de 300 entitats que actuen de manera activa per tota Espanya. Les entitats col·laboradores són organitzacions de tota mena amb experiència en accions d'assistència econòmica i social adreçades a potenciar la creació de microempreses, fomentar l'autoocupació i incentivar l'activitat emprenedora.

Darrera actualització: 05.02.2021 | 13:59