Campanya «Això no és propi del blau»

Dilluns, 30 de novembre de 2020 a les 07:55

El Servei d’Educació Ambiental de la Mancomunitat Penedès-Garraf, impulsa una campanya digital informativa i de sensibilització  sobre els impropis, aquells residus que es llencen als contenidors de recollida selectiva però que no corresponen en aquella fracció en què s’han dipositat.

 

Sota el lema «Això no és propi del blau» es vol incidir en recordar i subratllar la importància de separar correctament els residus en el contenidor blau. I és que la fracció del paper i cartró és una de les que més incidències registra en aquest sentit. L’any 2019, es van comptabilitzar a l’àmbit de la Mancomunitat Penedès-Garraf més d’un 24% d’impropis en la recollida de paper i cartró.

Amb exemples concrets, s’incideix a advertir que alguns materials i residus, tot i que poden contenir fins i tot elements de paper i cartró, s’han de separar i llençar a d’altres contenidors o portar a la deixalleria. És el cas dels envasos tipus bric, que cal dipositar al contenidor groc, tovallons de paper amb restes d’oli de cuinar o menjar, que cal dipositar a la fracció orgànica, o el porexpan i material plàstic que protegeixen els embalatges de cartró, i que sovint acaben en el contenidor blau perquè no s’han separat correctament. També fer esment a les caixes de fusta, ja siguin de fruita o similars, que sovint acaben la contenidor blau quan caldria dipositar-les a la deixalleria.

Els residus impropis afecten molt negativament a les plantes de classificació, dificultant encara més les tasques de separació i causant avaries a la maquinària. Tot plegat, perjudica els resultats de recollida selectiva. Tots aquests residus impropis acaben engreixant el volum de la fracció de rebuig, que s’envia a dipòsits controlats o a plantes d'incineració.

Darrera actualització: 30.11.2020 | 11:18