Protocol de prevenció, detecció i intervenció sobre drogues als centres d’educació secundària

Dijous, 15 de juny de 2017 a les 00:00

El Servei de Prevenció de Drogodependències de la Mancomunitat és un dels col·laboradors en la elaboració dels continguts.

La Generalitat de Catalunya presenta el Protocol de prevenció, detecció i intervenció sobre drogues als centres de secundària, amb l’objectiu de facilitar la feina dels equips docents amb l’alumnat i les seves famílies a l’hora d’abordar les problemàtiques relacionades amb el consum de drogues als centres educatius (intoxicacions, consums dins del centre o fora, tinença il·lícita de drogues, etc.).

Cal tenir en compte que els centres educatius són un marc idoni on implementar estratègies de prevenció del consum de drogues ja que segons les dades epidemiològiques disponibles, en la majoria de casos, l’inici en el consum d’alguna substància coincideix amb la franja d’edat dels joves que cursen educació secundària obligatòria i postobligatòria. Així doncs el centre educatiu és un espai on intervenir preventivament amb joves que, d’altra banda, no accedirien a recursos més especialitzats.

El fet que sigui un protocol permet dotar als centres i al professorat d’una eina efectiva de prevenció, detecció i intervenció en l’abordatge del consum de drogues, i alhora estableix un marc comú d’actuació per a tots els centres i afavoreix la coordinació dels diferents agents implicats.

Tot i que algunes d’aquestes situacions i comportaments es vinculen a un incompliment del marc normatiu, aquest protocol vol anar més enllà de la sanció, i convertir el conflicte en una oportunitat educativa, tant per a l’alumnat com per a les famílies. En aquest sentit, es proposa una intervenció que facilita la reflexió i l’anàlisi dels fets ocorreguts, així com de les repercussions que tenen, per tal d’establir pautes per deixar el consum o reduir els riscos associats.

El protocol és fruit d’un treball entre la Subdirecció General de Drogodependències i el Departament d’Ensenyament, així com també hi han col·laborat els Departaments d’Interior i Benestar i Família, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques de Catalunya, la Federació Catalana de Municipis, l’Agència de Salut Pública de Barcelona, l’Ajuntament de Granollers i la Mancomunitat Penedès Garraf.

Darrera actualització: 19.05.2019 | 19:49