SERVEI DE GESTIÓ FORESTAL I ENERGIA


Cal concertar cita prèvia per a l'atenció presencial:
De dilluns a divendres 9 a 14 h, al telèfon 93 810 06 98 Opció 8 o als correus electrònics:
forestal@mancomunitat.cat
energia@mancomunitat.cat


La Mancomunitat Penedès-Garraf impulsa accions per promoure la generació distribuïda i l’aprofitament dels recursos propis del territori (sol, bosc, aigua, vent) per a fer efectiva la transició energètica i avançar cap a un nou model energètic renovable, net, descentralitzat, democràtic i sostenible, en línia amb els objectius de la Unió Europea en matèria d’energia. Així, promou mesures que afavoreixin l’estalvi i l’eficiència energètica (EEE) i les energies renovables (EERR) a la Mancomunitat i les seves instal·lacions. 

Donat que gairebé un 50% del territori de l’àmbit territorial és superfície forestal i, per tant un recurs endogen a posar en valor, s'estudïen propostes que permetin establir mecanismes i sistemes de cooperació entre la Mancomunitat Penedès-Garraf i els ens locals, per a poder treballar a les masses boscoses del territori de la forma més eficient possible, tot fomentant la prevenció d’incendis a partir de la gestió forestal i la promoció de la biomassa com una energia renovable.

Notícies
Més notícies
Normativa i documentació
  • CONVENI 13-2019-CONV

    Conveni de col·laboració entre la Mancomunitat Penedès-Garraf i la Federació de les ADF del Penedès-Garraf, per al desenvolupament d’un sistema de prevenció d’incendis i de regulació d'una subvenció.

Més documentació