Formulari d'inscripció a la formació "Què et cal saber per emprendre?"

Formulari d'inscripció SIE QE

Formulari per a persones insteressades en assistir a l'acció formativa organitzada pel Servei d'Iniciatives Econòmiques.

Avís legal

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable  del tractament: Mancomunitat Penedès-Garraf. Av. de Cubelles, 88, 1r, 08800 Vilanova i la Geltrú. Tel. 93 810 06 98 info@mancomunitat.cat; www.mancomunitat.cat
Delegat de protecció de dades: comunicacio@mancomunitat.cat Av. de Cubelles, 88, 1r, 08800 Vilanova i la Geltrú. Tel. 93 810 06 98.
Finalitat del tractament: Atendre i gestionar les peticions de realització d'activitats del Servei d'Iniciatives Econòmiques.
Base Jurídica: Missió realitzada en interès públic o exercici de poders públics i consentiment de la persona interessada.
Destinataris: Les dades seran cedides a altres administracions i per obligació legal.
Exercici de drets dels interessats: Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de la Mancomunitat.
Terminis de conservació de les dades: Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de procediment administratiu i d’arxiu i conservació de documents.
​Reclamació: En cas de considerar que els seus drets han estat vulnerats pot presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades www.apd.cat.