Nova línia de subvencions per autònoms i empreses del sector turístic

Dijous, 26 de novembre de 2020 a les 00:00

La Generalitat de Catalunya ha aprovat les bases per una nova línia de subvencions per treballadors autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats per la COVID-19.

BENEFICIARIS:

Les persones professionals autònomes i les empreses turístiques donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques que desenvolupin activitats en el sector turístic:

 1. Guies de turisme de Catalunya habilitats.
 2. Titulars d'establiments d'allotjament turístic: establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural.
 3. Agències de viatges.
 4. Establiments i activitats d'interès turístic: persones o empreses que contribueixen a dinamitzar i promoure el turisme i afavoreixen les estades al territori tot enriquint l'experiència dels visitants als quals principalment adrecen les propostes. A l'efecte d'aquestes bases, s'hi entenen incloses les activitats següents:
  1. Congressos i turisme de reunions.
  2. Activitats aquàtiques i nàutiques.
  3. Rutes guiades, culturals, sortides de coneixement del patrimoni i el medi natural i excursions.
  4. Activitats desenvolupades en parcs de natura, aquàtics i temàtics.
  5. Senderisme.
  6. Cicloturisme.
  7. Enoturisme.
  8. Ecoturisme.

NO BENEFICIARIS:

 1. Els establiments de restauració.
 2. Els allotjaments juvenils
 3. Els propietaris d'habitatges d'ús turístic que no siguin explotadors
 4. Els recintes i les àrees d'acollida per a autocaravanes.
 5. Els refugis de muntanya i similars no inscrits al Registre de Turisme de Catalunya.
 6. Els consultors i les empreses d'assessoria turística.
 7. Les empreses de publicitat.
 8. Les acadèmies d'idiomes, els centres de formació, i els organitzadors de cursos escolars, estades esportives o estudis a l'estranger, o activitats de traducció o interpretació.
 9. Els centres recreatius, de joc, oci i espectacles.
 10. Les empreses de lloguer de tot tipus de vehicles o modalitats de mobilitat (cotxes, motos, autocaravanes, patinets, cavalls...).
 11. Els organitzadors d'esdeveniments privats no turístics.
 12. Els gimnasos, les escoles esportives i les activitats de lloguer de material (esquí, pàdel, surf, tennis).
 13. Els col·lectius, les associacions i els gremis.

REQUISITS:

 • Guies turístics I titulars d’establiments d’allotjament turístic: inscrits al Registre de Turisme de Catalunya
 • Agents de viatges: donats d’alta (IAE) com Agencia de Viajes
 • Establiments i les activitats d'interès turístic, han d'acreditar que contribueixen a dinamitzar el turisme i afavoreixen les estades al territori:
  • Autònom: comprovació de serveis facturats.
  • Empresa: a través de l'objecte social que consta en l'escriptura de constitució.
 • Empresa explotadores d’habitatges d’ús turístic: alta IAE “d’allotjaments turístics extrahotelers”; o d’explotació d'apartaments privats a través d'agència o empresa organitzada”, o de “lloguer d'habitatges”
 • Autònoms d’alta al RETA a 14 de març de 2020
 • Activitat i seu fiscal a Catalunya
 • Corrent de pagament amb l’Administració
 • No sancionat per la Direcció General de Turisme en els darreres tres anys

QUANTIA (aportació única):

 • Guies de turisme: 2.000€
 • Titulars d’establiments d’allotjament turístic, agències de viatges, establiments i activitats d’interès turístic:
  • 5.000€: fins a 5 treballadors.
  • 10.000€: entre 6 i 49 treballadors.
  • 20.000€: més de 50 treballadors.
 • Empreses explotadores d’habitatge d’ús turístic:
  • 5.000€: fins a 10 treballadors
  • 10.000€: a partir d'11 treballadors.

* MITJANA DE TREBALLADORS DEL 2019, o entre gener i 14 de març de 2020 si l’activitat NO existia al 2019.

SOL·LICITUD:

 1. Formulari normalitzat:

· La declaració de la mitjana de persones treballadores d'alta en el règim de la Seguretat Social.

· Titulars d'establiments d'allotjament turístic: el número d'inscripció de l'establiment al Registre de turisme de Catalunya.

· Explotadores d'habitatges d'ús turístic i dels agents de viatges, l'epígraf de l'impost d'activitats econòmiques en el qual estan donades d'alta.

· Titulars d'establiments i activitats d'interès turístics, han de fer constar una breu descripció de l'activitat que desenvolupen, que ha de contribuir a dinamitzar el turisme i afavorir les estades en el territori.

· Declaració d'altres ajuts que hagi rebut el sol·licitant.

 1. Declaració responsable:

· Complir els requisits.

· Aturar l’activitat a conseqüència del brot de la COVID-19.

· Mantenir l’activitat 6 mesos des de l’atorgament.

· Declarar altres ajuts.

* EMPRESES: disposar d’escriptura de constitució de la societat, de les facultat de representació

La convocatòria encara no és oberta i les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació i fins exhaurir pressupost. Més informació i presentació de la sol·licitud en aquest enllaç o trucant al Servei d'Iniciatives Econòmiques de la Mancomunitat Penedès-Garraf (938100698 - opció 2).

Darrera actualització: 26.11.2020 | 08:11