Lleugera recuperació del mercat de treball a l’Alt Penedès i el Garraf

Dilluns, 9 de novembre de 2020 a les 06:55

El tercer trimestre del 2020 registra un augment del número d’assalariats i autònoms a les dues comarques, més discret a l’Alt Penedès. La millora encara està lluny de compensar els llocs de treball destruïts en el primer semestre de l’any. A l’Alt Penedès, 260 empreses menys (-7,6%) i 730 assalariats menys (-2,2%) que al 2019. Al Garraf, 207 empreses menys (-5%) i 1.693 assalariats menys (-7%) que al 2019.

L’ocupació ha crescut en el tercer trimestre del 2020, tant a l’Alt Penedès com al Garraf, després de la caiguda registrada en el trimestre anterior com a conseqüència de l’inici de la pandèmia de la COVID-19 al nostre país.

Una recuperació simbòlica que no compensa els llocs de treball destruïts en el primer semestre de l’any i que també surt malparada en comparació amb el 2019. I és que ambdues comarques comptabilitzen prop de 470 empreses i més de 2.400 assalariats menys que ara fa un any.

A l’Alt Penedès, gairebé una quarta part dels llocs de feina assalariats que s’han perdut al darrer any corresponen al sector primari. L’increment d’un 2% en relació al trimestre passat suposa un creixement petit en un trimestre on les activitats agrícoles tradicionalment remolcaven la contractació a la comarca. Pel que fa al número d’empreses i d’autònoms, l’augment és testimonial, d’un 0,3% en ambdós casos, en comparació amb el segon trimestre de 2020.

Al Garraf cal destacar que un 54% de les feines assalariades que s’han perdut en relació al 2019 corresponen al sector de l’hostaleria, molt afectat en aquest 2020 per la crisi sanitària i en una comarca amb una notable indústria turística.

Com a brots positius que deixa el darrer balanç trimestral a aquest comarca, és convenient assenyalar l’increment del 4,6% en el número d’autònoms i d’un 2% en el número d’empreses, coincidint amb la temporada d’estiu i l’empenta moderada que ha pogut oferir el turisme nacional.

Les comarques al detall

ALT PENEDÈS

https://infogram.com/1pmjvyjqrye39ru3gm91r7rdezuz2jrq9yd?live

El tercer trimestre del 2020 ha registrat 32.766 assalariats a l’Alt Penedès, un 2% menys que en els darrers 12 mesos, la majoria dels quals es troben concentrats en els sectors dels serveis (59%) i la indústria (35%). El descens interanual dels assalariats ha estat present en tots els sectors, de manera més accentuada a l’agricultura (-23%), però també a la indústria (-4%), la construcció (-4%) i els serveis (-1%).

Els assalariats cauen en 730 menys si ho comparem amb l’any passat, dels quals 463 són de les indústries manufactureres, 76 d’activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment, 68 d’activitats sanitàries i de serveis socials i 63 de la construcció.

D’altra banda, en el mateix període interanual, els autònoms sumen 7.534 treballadors, 104 menys que un any enrere (-1,4%), on el 67% pertany al sector serveis, el 15% a la construcció, el 9% a la indústria i el 9% a l’agricultura. En relació a l’any anterior, hi ha un descens en el sector de l’agricultura (-4,4%), en la indústria (-3,8%) i en els serveis (-1%). Per contra, només la construcció creix, amb un tímid augment d’un 0,27%.

En el darrer any, la minva del número d’autònoms per subsectors es reparteix en: 31 menys en l’agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca, 29 menys en indústries manufactureres, 28 menys en comerç a l'engròs i al detall (inclou reparació de vehicles de motor i motocicletes), 18 menys en l’hostaleria i 18 menys en activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment.

Hi ha 3.166 empreses ubicades en la comarca en el tercer trimestre de 2020, un 8% menys que fa un any, la majoria de les quals són empreses de serveis (71%), de la indústria (17%) i de la construcció (11%). Interanualment, les empreses disminueixen en tots els sectors; en l’agricultura (-19%), en la indústria (-13%), en la construcció (-3%) i en els serveis cauen un 7%. En termes absoluts hi ha 260 empreses menys que fa un any, de les quals 76 són del subsector de les industries manufactureres, 64 del subsector del comerç a l'engròs i al detall (inclou reparació de vehicles de motor i motocicletes), 18 menys en les activitats administratives, 17 menys en transport i emmagatzematge i 17 menys en altres serveis.

GARRAF

https://infogram.com/1pqlr2n7591lgvhq017vq12ng9u0lz5yy1l?live

La xifra d’assalariats durant el tercer trimestre de 2020 al Garraf és de 23.421 persones, 1.693 menys (-7%) en relació al mateix període de l’any 2019, però 100 més que el trimestre passat. Interanualment, hi ha un descens en el sector de la indústria i dels serveis. Tant la indústria com els serveis cauen un 7% si ho comparem amb les xifres de fa un any. Per contra, el nombre d’assalariats puja en el sector de l’agricultura (+18%) i en la construcció (+2%).

Al Garraf el 19% dels assalariats es concentren en l’hostaleria seguit del comerç a l'engròs i al detall (inclou reparació de vehicles de motor i motocicletes) en un 18% i el 15% en les indústries manufactureres. Si ho comparem amb l’any passat, el Garraf perd 1.693 assalariats, 971 dels quals són assalariats de l’hostaleria, 309 menys del comerç a l'engròs i al detall (inclou reparació de vehicles de motor i motocicletes) i 278 menys en les indústries manufactureres.

En el tercer trimestre de 2020, es xifren a la comarca 11.024 autònoms, 1 més que un any enrere. Essencialment, s’ocupen entre els serveis (80%) seguit a distància de la construcció (14%). Interanualment, en termes absoluts hi ha un descens de 31 autònoms menys en el sector dels serveis. Per altra banda, augmenten en 10 autònoms més en el sector de la indústria i 22 més en la construcció.

Per subsectors, el 22% dels autònoms pertanyen a activitats de comerç a l'engròs i al detall (inclou reparació de vehicles de motor i motocicletes), el 14% a la construcció i l’11% a l’hostaleria. L’activitat més afectada per aquesta disminució en termes absoluts és la d’activitats administratives i serveis auxiliars, en 40 autònoms menys, seguit d’activitats professionals, científiques i tècniques en 22 menys i d’hostaleria en 20 autònoms menys.

Pel que fa a les empreses, se situen en 3.923, 207 menys (-5%) que en el mateix període de l’any anterior. El 24% de les empreses són del subsector del comerç a l'engròs i al detall (inclou reparació de vehicles de motor i motocicletes) seguit per l’hostaleria (19%) i la construcció (11%). De les 207 empreses menys que fa un any, 72 són del comerç a l'engròs i al detall inclou reparació de vehicles de motor i motocicletes, 44 menys d’hostaleria i 21 menys de les indústries manufactureres.

Darrera actualització: 12.11.2020 | 11:34