El nombre d’aturats disminueix a l’Alt Penedès (-2,55%) mentre que al Garraf (+2,39%) augmenta durant el mes d’agost

Divendres, 18 de setembre de 2020 a les 06:55

El mes d’agost de 2020 ha tancat amb 6.267 persones aturades registrades a les oficines de Treball de Catalunya; xifra que suposa un descens del 2,55% (164 persones aturades menys) respecte del mes de juliol.

ALT PENEDÈS

El conjunt de demandants d’ocupació a la comarca de l’Alt Penedès a l’agost suma 16.336, un 1,66% més que al juliol, cal tenir present que les persones afectades per ERTO’s s’inclouen en els demandants d’ocupació.

En termes interanuals, la població aturada augmenta amb força (+19,23%; 1.011 persones aturades més). La taxa d’atur de la comarca se situa en el 12,39%, 0,29 punts percentuals menys que el mes passat i per sexe, la taxa d’atur de les dones (15,47%) està per sobre de la dels homes (9,62%).

Pel que fa a gènere el 59% de persones aturades són dones, i la variació respecte al mes anterior mostra que hi ha una baixada en les dones aturades del -0,69% i en els homes augmenta un -5,11%. Hi ha un descens de persones aturades respecte el mes anterior en tots els sectors; en el sector de l’agricultura  del -16,72%, en la indústria del -5,17%, en el sector de la construcció del -1,54%, en els serveis en un -1,21% i els de sense ocupació anterior en un -0,58%.

Durant l’agost de 2020 s’han signat a l’Alt Penedès 3.025 contractes laborals, el 7% dels quals han estat indefinits (209). El 93% restants són contractes temporals (2.816). Respecte al mes de juliol la contractació ha pujat en un 5,17% (64 contractes més). Per contra, interanualment la contractació baixa un 15,69%.

La contractació formalitzada quant a gènere es distribueix majoritàriament entre els homes (70%) que registren 2.113 contractes i les dones en signen 912 (30%). Interanualment, la contractació cau amb menys intensitat en els homes (-10%) mentre que en les dones baixa amb més força (-26%).

Per tipus de contracte disminueix la contractació interanual temporal amb intensitat (-16%) amb 556 contactes menys, així com la contractació interanual indefinida que també baixa en un 3%, 7 contractes menys. Per modalitats contractuals les d’obra i servei i les eventuals per circumstancies de la producció són les més emprades, amb el 54% i el 33%, respectivament.

El sector econòmic de serveis és el que ha generat un major volum de contractes en un 37% seguit de la indústria en un 30% i de l’agricultura en un 29%. I quan a durada, el 54% són de caràcter indeterminat mentre que el 28% són de menys d’un mes de durada. 

GARRAF

Hi ha 10.096 persones aturades a l’agost del 2020, de les quals 4.260 són homes (el 42%) i 5.836 dones (el 58%). L’atur acostuma a pujar durant el mes d’agost i aquest any augmenta en un 2,39%, en la mateixa línia que l’agost de l’any 2019 (+2,26%) i l’agost de l’any 2018 (+1,68). En xifres absolutes, són 236 persones aturades més que al juliol. Respecte l’any anterior hi ha un fort augment de 2.191 persones més aturades (+27,72%).

Quant a la taxa d'atur, ha augmentat fins a situar-se en el 15,17%, 0,30 punts percentuals més que al juliol. Per col·lectius, la taxa d'atur masculina és del 12,64% i la femenina del 17,76%.

L’increment de l’atur no inclou cap persona afectada per expedients de regulació temporal d’ocupació en no ser considerades dins la classificació d’atur registrat. Les persones afectades per expedients de regulació temporal de l’ocupació, s’incorporaran com a demandants d’ocupació ocupats. A la comarca es registren 25.716 demandants d’ocupació al mes d’agost, amb un increment de 783 (+3,14%) respecte al juliol.

Per col·lectius, la reducció intermensual de l’atur es reflecteix només en l’agricultura. En el sector de l’agricultura ha disminuït un 5% d’aturats. Per contra el  del la indústria augmenta un 1,06% , la construcció un 7,53%, els serveis un 1,96% i els de sense ocupació anterior un 4,93%. Per sexes, l’atur ha augmentat en les dones (+2,35%) i en els homes (+2,42%) i per edat, l’atur s’incrementa en totes les edats, especialment entre els menors de 25 anys (+4,1%) i entre els de 25 a 34 anys (+5,39%).

En aquest període s’han signat 1.769 contractes de treball al Garraf l’11% dels quals han estat contractes indefinits (204) i la resta, el 89%, temporals (1.565). Respecte del mes de juliol la contractació ha disminuït intensament en un -40,26% (1.192 contractes menys), fent-ho amb  intensitat en la contractació indefinida (-43%; 157 menys) i en la contractació temporal que també baixa considerablement (-40%; 1.035 menys).

Interanualment, la contractació baixa amb força (-32,30%; 844 contractes menys). Tant la contractació temporal com la indefinida disminueixen considerablement; la contractació temporal disminueix (-794; -34% menys) amb més intensitat que la indefinida (-54; -24,50% menys).

Per sexe, la contractació beneficia als homes, els quals han signat 925 contractes i les dones, 844. Interanualment, la contractació indefinida masculina baixa (-20%) en la mateixa línia que la femenina que cau un -20%. Pel que fa la contractació temporal, interanualment disminueix amb més intensitat en les dones (-40%) que en les homes (-26%).

Pel que fa els sectors econòmics, el 82% dels contractes formalitzats són del sector serveis seguit a distància del de la indústria 9%. Quant a durada, el 29% són de caràcter indeterminat i el 38% són de menys d’un mes de durada.

Darrera actualització: 18.09.2020 | 11:33