FORMULARI D'ADOPCIÓ

COM ADOPTAR AL CAAD PENEDÈS

Si esteu decidits adoptar un gos o un gat, heu de seguir el protocol d’adopció, que contempla les mesures de prevenció del contagi de la COVID-19:

  • Empleneu el qüestionari preadopció que trobareu més avall.
  • El nostre equip valorarà les vostres respostes, per seleccionar l’animal/s que millor es podrien adaptar al vostre estil de vida, perquè no tots els gossos o gats són per tot tipus de ritmes i persones.
  • Us contactarem per una entrevista i per donar-vos dia i hora per conèixer el/s candidat/s.
  • Si trobeu l’animal que voleu entre els candidats, ja el podreu adoptar! Potser no és el mateix dia si heu de tramitar la llicència administrativa per la conducció d’un gos GPP, però ja el teniu reservat.
  • Us lliurarem un llibret amb tots els consells de salut i adaptació segons l’animal que heu adoptat: gos cadell, gos adult, gos sènior, gat cadell, gat adult, gat sènior.
  • Donem un temps de 7 dies per si sorgeixen problemes d’incompatibilitat, al·lèrgies,...

Per adoptar cal ser major d’edat, fer el pagament de la taxa d’adopció (80 euros per a gossos i 50 per gats) i signar el contracte d’adopció que regula les obligacions com a propietari o propietària de l'animal. 

Qüestionari pre-adopció

Avís legal

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Responsable  del tractament: Mancomunitat Penedès-Garraf. Av. de Cubelles, 88, 1r, 08800 Vilanova i la Geltrú. Tel. 93 810 06 98 info@mancomunitat.cat; www.mancomunitat.cat
Delegat de protecció de dades: comunicacio@mancomunitat.cat Av. de Cubelles, 88, 1r, 08800 Vilanova i la Geltrú. Tel. 93 810 06 98.
Finalitat del tractament: Atendre i gestionar les consultes i sol·licituds d’adopció d’animals per part d’usuaris del CAAD Penedès.
Base Jurídica: Missió realitzada en interès públic o exercici de poders públics i consentiment de la persona interessada.
Destinataris: Altres administracions competents en la matèria.
Exercici de drets dels interessats: Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça de la Mancomunitat.
Terminis de conservació de les dades: Les dades seran conservades durant el temps previst a la normativa de procediment administratiu i d’arxiu i conservació de documents.
Reclamació: En cas de considerar que els seus drets han estat vulnerats pot presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades www.apd.cat.

Darrera actualització: 05.10.2021 | 14:56
Darrera actualització: 05.10.2021 | 14:56