Ordenança fiscal reguladora de la taxa per al servei de Laboratori d'anàlisi

En aquest document pots consultar les taxes del servei de Laboratori que presta la Mancomunitat Penedès-Garraf

Darrera actualització: 17.02.2021 | 11:04